În conformitate cu dispozițiile art. 13 și 14 din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare "RGPD"), și articolele 6 și 11 din Legea organică 3/2018, din 5 decembrie, privind protecția datelor cu caracter personal și garantarea drepturilor digitale (în continuare, "LOPDGDD"), care reglementează dreptul la informare în colectarea datelor, vă informăm următoarele:

Cine este operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Persoana responsabilă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului este:

 • Responsabil: EURO CAR PARTS IRELAND LTD
 • TVA: IE4530227U
 • Adresa: 24/26 CITY QUAY DUBLIN 2 D02 NY19
 • Domeniul web: eurovts.com

Dacă doriți să ne contactați, ne puteți trimite un e-mail la următoarea adresă formular de contact.

Operatorul de date transferă datele cu caracter personal către Grup Eina Digital S.L., în calitate de persoană responsabilă de tratament cu scopul de a fi tratate în cadrul site-ului web eurovts.com.

Ce date cu caracter personal colectăm?

Datele cu caracter personal pe care le putem colecta sunt următoarele:

 • Numele și prenumele.
 • Numărul de telefon.
 • Adresa de e-mail.
 • Numele de utilizator și parolă.
 • Orice alte informații sau date pe care alegeți să ni le comunicați.

Pentru ce procesăm datele dumneavoastră?

EURO CAR PARTS IRELAND LTD poate prelucra datele cu caracter personal ale utilizatorilor înregistrați în scopul:

 • Contactați utilizatorii care solicită acest lucru prin intermediul formularului web.
 • Gestionați accesul utilizatorilor înregistrați la zona privată.
 • Trimiterea de comunicări comerciale, buletine tehnice sau buletine informative.

De ce folosim datele?

Prelucrarea datelor utilizatorilor înregistrați se bazează pe următorul temei juridic:

 • Executarea contractului de furnizare de servicii (art. 6.1.b) GDPR): datele utilizatorului înregistrat (numele de utilizator și parolă) sunt prelucrate pe baza contractului de servicii.
 • Consimțământul (art. 6.1.a) din RGPD): pentru contact atunci când este solicitat de utilizator prin intermediul formularului web, precum și pentru utilizarea anumitor module cookie.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?

Prelucrarea datelor în scopurile descrise va fi menținută pentru perioada necesară pentru a respecta scopul colectării acestora, precum și pentru a respecta obligațiile legale care decurg din prelucrarea datelor. Fără a aduce atingere conservării necesare pentru formularea, exercitarea sau apărarea unor eventuale pretenții și/sau ori de câte ori este permis de legislația aplicabilă.

EURO CAR PARTS IRELAND LTD se angajează să înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal la sfârșitul perioadei de păstrare și să blocheze în mod corespunzător datele în bazele noastre de date.

Împărtășim datele dumneavoastră cu terțe părți?

În general, EURO CAR PARTS IRELAND LTD nu va transfera date cu caracter personal către terți, cu excepția situațiilor în care acest lucru este cerut de lege sau în cazul în care un serviciu a fost externalizat pentru funcționarea normală a companiei și/sau a web.

Furnizorii pe care îi folosim pentru operarea site-ului web sunt:

 • Furnizorul de găzduire utilizat este Amazon Web Services (AWS), situat în UE (Irlanda).
 • Furnizorul serviciului de trimitere de e-mailuri comerciale, buletine tehnice sau newslettere este Acrelia sau Mailchimp.
 • Grup Eina Digital S.L., proprietar al domeniului web.

EURO CAR PARTS IRELAND LTD societatea depune eforturi pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal atunci când acestea sunt trimise în afara societății și se asigură că furnizorii de servicii terți respectă confidențialitatea și dispun de măsuri adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal. Aceste părți terțe sunt obligate să se asigure că informațiile sunt tratate în conformitate cu reglementările privind confidențialitatea datelor.

În plus, în unele cazuri, este posibil ca legea să impună divulgarea datelor cu caracter personal către organisme publice sau alte părți, dar numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru a respecta aceste obligații legale.

Ce drepturi aveți și cum vi le puteți exercita?

Puteți să vă adresați comunicările și să vă exercitați drepturile prin trimiterea unui e-mail la următoarea formular de contact.

Aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces: puteți solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră.
 • Dreptul de rectificare: puteți comunica orice modificare a datelor dumneavoastră personale.
 • Dreptul la ștergere și dreptul de a fi uitat: puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal după ce acestea au fost blocate.
 • Dreptul de a restricționa prelucrarea: implică restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal.
 • Dreptul la opoziție: vă puteți retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră, opunându-vă la continuarea prelucrării.

În unele cazuri, cererea dumneavoastră poate fi refuzată dacă solicitați ștergerea datelor necesare pentru respectarea obligațiilor legale sau dacă nu prezentați o dovadă a identității dumneavoastră.

În plus, în cazul în care aveți o plângere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră, puteți depune o plângere la autoritatea competentă pentru protecția datelor.

Ce măsuri de securitate implementăm pentru a vă proteja datele personale?

EURO CAR PARTS IRELAND LTD a adoptat nivelurile de securitate prevăzute de lege pentru protecția datelor cu caracter personal și depune eforturi pentru a instala acele mijloace sau măsuri tehnice suplimentare care sunt la îndemâna sa pentru a preveni pierderea, utilizarea necorespunzătoare, modificarea, accesul neautorizat și furtul datelor cu caracter personal furnizate.

Poate fi modificată politica de confidențialitate?

Această politică de confidențialitate a fost actualizată la data de 08/02/2021. Vă recomandăm să revizuiți periodic politica de confidențialitate.